Kategorija — Mini projekti

Razlaga osnovnih vezij in parametrov operacijskega ojačevalnika

V naslednjem članku razpravljamo o glavnih parametrih operacijskih ojačevalnikov in povezanih osnovnih aplikacijskih vezjih operacijskih ojačevalnikov z enačbami za reševanje njihovih specifičnih vrednosti komponent. Op-amps (operacijski ojačevalniki) […]

Razloženo preprosto vezje elektronske pasje piščalke

Elektronska pasja piščal je naprava, ki generira ultrazvočne zvočne valove in se uporablja za šolanje psov in za nadzor prekomernega lajanja. Ker lahko psi in domače mačke […]

Krog stikala, aktiviranega s piščalko

V tem prispevku se bomo naučili, kako sestaviti preprosto relejsko vezje z zvokom piščalke, ki se lahko uporablja za vklop/izklop bremena 220 V prek zvokov piščalke. […]

Vezje utripajočih LED z uporabo LDR in uporov

To je morda najpreprostejši LED utripalnik, ki ni odvisen od polprevodnika. To vezje utripalke LED uporablja običajne pasivne komponente, kot je nekaj uporov, kondenzator […]

12 preprostih vezij in projektov IC 4093

4093 je paket s 14 nožicami, ki vsebuje štiri prožilna vrata NAND Schmitt s pozitivno logiko in 2 vhodoma, kot je prikazano na naslednji sliki. Štiri vrata NAND je mogoče upravljati ločeno […]