Kaj je De Brogliejeva valovna dolžina elektrona in njegova izpeljava

Kaj je De Brogliejeva valovna dolžina elektrona in njegova izpeljava

Valovno dolžino v fiziki lahko definiramo tako, da se imenuje razdalja od enega do drugega grebena valovna dolžina in je označen z λ. Po svoji definiciji val ponovi svoje značilnosti po določenem časovnem obdobju. Preden se pogovorimo o tem konceptu, bi morali poznati osnove elektrona in kaj je pravzaprav? Elektron je poddelec v atomu, označen z 'e-'. Ta elektron ima negativni električni naboj. Ti elektroni igrajo pomembno vlogo pri prenosu elektrika v trdne materiale. Po mnenju francoskega znanstvenika Louisa de Broglieja imajo tudi elektroni valovne lastnosti. V diplomski nalogi je dokazal, da imajo vse snovi / delci valovne lastnosti, tudi elektroni. De Broglie je predlagal enačbo za opis lastnosti katere koli snovi / delca. V tem članku bomo poznali de Brogliejevo valovno dolžino elektrona, njegovo enačbo, izpeljavo in od Brogliejeva valovna dolžina elektrona pri 100 EV .Kaj je De Brogliejeva valovna dolžina elektrona?

Po Louisu de Broglieju imajo vsi delci lastnosti vala. Prikažejo lahko nekatere lastnosti valovnega tipa. Enaka teorija velja za elektron tudi v skladu z njegovo izjavo.


de-broglie-valovna dolžina-elektrona

de-Broglie-valovna dolžina elektronaElektronski val ima valovno dolžino λ in ta valovna dolžina je odvisna od giba elektrona. Gibanje (p) elektrona je izraženo z maso elektrona (m) in hitrostjo elektrona (v).

OmMonum elektrona (p) = m * vTakrat je valovna dolžina λ

Valovna dolžina λ = h / p


Tu je h Planckova konstanta in je njegova vrednost 6,62607015 × 10-34 JS

Formula za λ je znana kot de Brogliejeva valovna dolžina elektrona. Z analizo tega lahko rečemo, da imajo počasi gibljivi elektroni veliko valovno dolžino, hitro gibljivi elektroni pa kratko ali minimalno valovno dolžino.

De Brogliejeva valovna dolžina pridobivanja elektronov

Izpeljava De Brogliejeve valovne dolžine elektrona navaja razmerje med snovjo in energijo. Za izpeljavo de Brogliejeva valovna dolžina elektronske enačbe , vzemimo energijsko enačbo, ki je

E = m.cdva

Tu je m = masa

E = energija

C = svetlobna hitrost

In tudi Planckova teorija to trdi energije kvanta je povezana z njegovo frekvenco skupaj s konstanto deske.

E = h.v

Enačenje dveh energijskih enačb, da dobimo de Brogliejevo enačbo valovne dolžine.

m.cdva= h.v

Nobeni pravi delci ne morejo potovati s svetlobno hitrostjo. Torej zamenjajte hitrost (v) s hitrostjo svetlobe (c).

m.v.dva= h.v

Nadomestite 'v' z v / λ, nato pa m.v2 = h.v / λ

∴ λ = h.v / m.v2a

Zgornja enačba kaže na de Brogliejevo valovno dolžino elektrona.

Na primer, lahko najdemo de Brogliejeva valovna dolžina elektrona pri 100 EV je z nadomestitvijo vrednosti Planckove konstante (h), mase elektrona (m) in hitrosti elektrona (v) v zgornji enačbi. Potem je vrednost de Brogliejeve valovne dolžine 1,227 × 10-10m.

Vsak delec ali snov ima lastnosti valovnega tipa v tem vesolju po de Broglieju. In lahko imajo valovno dolžino. Te vrednosti lahko pozna enačba valovne dolžine de Broglie . Z upoštevanjem hitrosti in masne vrednosti delcev skupaj s Planckovo konstanto lahko ugotovimo njegovo valovno dolžino. Najmanjšo valovno dolžino imajo delci, ki imajo večjo masno vrednost kot manj delcev.