Valna dolžina do frekvence in kalkulator frekvence do valovne dolžine

Valna dolžina do frekvence in kalkulator frekvence do valovne dolžine

TO valovna dolžina je merjenje razdalje med dvema enakima vrhovima grebena ali korita. Tu je greben najvišja točka, korita pa nizke točke vala. Najboljši primer vala so svetloba, zvok itd. Frekvenco lahko določimo s številom ponovitev / ciklov za vsako enoto časa. V EM spekter , obstajajo različne vrste valov z nestabilnimi frekvencami in valovnimi dolžinami. Ta članek obravnava pregled kaj so valovna dolžina in frekvenca, kako so povezani in njene pretvorbe iz valovne dolžine v frekvenco in frekvence v valovno dolžino.Valovna dolžina do frekvence in frekvenca valovna dolžina

Pretvorba valovne dolžine v frekvenco in frekvenca v valovno dolžino v glavnem vključuje primere valovne dolžine, frekvence, pretvorbe frekvence v valovno dolžino in valovno dolžino v frekvenco.


frekvenčno-valovna dolžina

frekvenčno-valovna dolžina

Kako so povezane valovna dolžina in frekvenca?

Elektromagnetni ali EM valovi potujejo s svetlobno hitrostjo, svetlobna hitrost pa je 299.792.458 m / s. Za frekvenco in valovno dolžino svetlobe lahko določimo po naslednji formuli.

f = c / λ in λ = c / fKjer je „c“ = svetlobna hitrost v m / s,

„Λ“ = valovna dolžina v metrih


„F“ = frekvenca je v ciklih / sek.

razmerje med valovno dolžino in frekvenco

razmerje med valovno dolžino in frekvenco

Izračun fotonske energije lahko izvedemo po tej formuli:

e = h * f

e = c * h / λ

Kjer je 'e' = energija v džulih

„F“ = frekvenca je v ciklih / sek.

'H' = Planckova konstanta in vrednost tega je 6,6260695729 x 10-34 J * sekund)

„Λ“ = valovna dolžina v metrih

Pretvori frekvenco v valovno dolžino

Na severnih zemljepisnih širinah je nočni prikaz, kot je 'Aurora Borealis', posledica ionizirajočega sevanja, ki deluje v magnetno zemeljsko polje, pa tudi višje ozračje. Posamezna zelena barva je lahko posledica interakcije med sevanjem in kisikom. Torej je frekvenca tega 5,38 x 1014 Hz. Izračunajte valovno dolžino te svetlobe?

Frekvenca (f) je število signalov, ki tečejo skozi določeno točko za vsako sekundo, valovna dolžina pa je razdalja med dvema grebenoma ali koritom v valu.

Hitrost svetlobe lahko izračunamo tako, da pomnožimo frekvenco in valovno dolžino. Torej, če poznamo vrednost frekvence, sicer lahko valovna dolžina izračuna preostalo vrednost.

Hitrost svetlobe = frekvenca x valovna dolžina

Frekvenčna vrednost svetlobe = 5,38 x 1014 Hz.

Poznamo standardno vrednost svetlobne hitrosti = 3 x 108 m / s

Kakšna je valovna dolžina (λ) te svetlobe?

Tako

λ = c / f

Nadomestite zgornje vrednosti c & f v zgornji enačbi.

λ = 3 x 108.m / s / (5,38 x 1014 Hz) = 5,576 x 10-7 m

1 nm = 10-9m

λ = 557,6 nm (ali) 5,576 x 10-7 m (ali) 557,6 nm.

Pretvori valovno dolžino v frekvenco

Na severnih zemljepisnih širinah je nočni prikaz, kot je 'Aurora Borealis', posledica ionizirajočega sevanja, ki vpliva na magnetno polje zemlje in višjo atmosfero. Posamezna zelena barva je lahko posledica interakcije med sevanjem in kisikom. Torej je valovna dolžina tega 5577 Å. Izračunajte frekvenco te svetlobe?

Vemo, da je hitrost svetlobe = frekvenca x valovna dolžina

Tako

f = c / λ

f = 3 x 108.m / s / (5577 Å x 10-10m / 1 Å)

ν = 3 x 108.m / s / 5,577 x 10-7= 5,38 x 1014.Hz

Frekvenca svetlobe je f = 5,38 x 1014.Hz

To je torej vse o in pregled valovna dolžina & frekvenca , kako so povezani in izračuni valovne dolžine s frekvenco in izračuni frekvence z valovno dolžino s primeri. Tukaj je vprašanje za vas, kako izračunati valovno dolžino iz frekvence?