Kvadraturna amplitudna modulacija: delovni princip in njegove uporabe

Preizkusite Naš Instrument Za Odpravo Težav

V amplitudna modulacija shemo lahko moduliramo en signalni signal (vhodni signal), ki je v analogni obliki. To pomeni, da lahko damo samo en vhodni signal, ki ga lahko moduliramo in prenašamo na ciljno raven. In dejanska izkoriščenost pasovne širine kanala ni na ravni. Torej jih s to tehniko QAM lahko premagamo. Ta članek obravnava, kaj je kvadraturna amplitudna modulacija, njeno definicijo, blok diagram, načelo delovanja in aplikacije.

Kaj je kvadraturna amplitudna modulacija?

Kvadraturna amplitudna modulacija (QAM) je modulacijska tehnika, ki jo lahko uporabimo v konceptu analogne modulacije in konceptu digitalne modulacije. Glede na obliko vhodnega signala ga lahko uporabimo v analogni ali digitalni modulacijski shemi. V QAM lahko moduliramo dva posamezna signala, ki se oddajata na nivo sprejemnika. Z uporabo dveh vhodnih signalov se poveča tudi pasovna širina kanala. QAM lahko po istem kanalu oddaja dva signala sporočil. Ta tehnika QAM je znana tudi kot 'kvadraturno multipleksiranje nosilcev'.


Definicija modulacije kvadraturne amplitude

QAM lahko definiramo, kot je s a modulacijska tehnika ki se uporablja za kombiniranje dveh amplitudno moduliranih valov v en sam kanal za povečanje pasovne širine kanala.

Blok diagram kvadraturne amplitudne modulacije

Spodnji diagrami kažejo oddajnik in blokovni diagram sprejemnika sheme QAM.QAM modulator

qam-modulator

qam-modulator

Demodulator QAM

qam-demodulator

qam-demodulator

Načelo dela QAM

»V oddajniku QAM se zgornji odsek, tj. Modulator izdelka1 in lokalni oscilator imenujeta fazni kanal, modulator izdelka2 in lokalni oscilator pa kvadratni kanal. Oba izhodna signala faznega in kvadraturnega kanala se seštevata, tako da bo izhodni izhod QAM. '


Na ravni sprejemnika se signal QAM posreduje iz zgornjega kanala sprejemnika in spodnjega kanala, posledični signali modulatorjev izdelkov pa iz LPF1 in LPF2. Te LPF so pritrjeni na ločene frekvence vhodnih signalov 1 in 2. Nato so filtrirani izhodi obnovljeni izvirni signali.

Spodnje valovne oblike prikazujejo dva različna nosilna signala tehnike QAM.

vhodni nosilci-kama

vhodni nosilci-kama

Izhodne valovne oblike QAM so prikazane spodaj.

kvadratura-izhod-signal-valovna oblika

kvadratura-izhod-signal-valovna oblika

Prednosti QAM

Prednosti modulacije kvadraturne amplitude so navedene spodaj. So

  • Ena najboljših prednosti QAM - podpira visoko hitrost prenosa podatkov. Torej, število bitov lahko nosi nosilni signal. Zaradi teh prednosti je zaželena v brezžična komunikacija omrežja.
  • QAM-ova odpornost proti hrupu je zelo visoka. Zaradi tega je motenj hrupa zelo manj.
  • Ima majhno verjetnost vrednosti napake.
  • QAM strokovno uporablja pasovno širino kanala.

Aplikacije za modulacijo kvadraturne amplitude

Aplikacije QAM vključujejo naslednje.

  • Aplikacije QAM večinoma opazimo v sistemih aplikacij za radijske komunikacije in dostavo podatkov.
  • Tehnika QAM ima široko uporabo na področju radijskih komunikacij, ker je zaradi povečanja hitrosti prenosa podatkov možno povečanje šuma, vendar na to tehniko QAM interference ne vplivajo, zato je s tem možen enostaven način prenosa signala. QAM.
  • QAM ima široko uporabo pri oddajanju digitalni signali kot so digitalna kabelska televizija in internetne storitve.
  • V celični tehnologiji je prednostna amplitudna modulacija tehnologije brezžičnih naprav.

Gre torej za pregled QAM, ki vključuje tisto, kar je kvadraturna amplitudna modulacija , njegova definicija, blokovni diagram, načelo delovanja in aplikacije. Tukaj je vprašanje za vas, kakšne so slabosti QAM?