Spoznajte različne vrste pretvorbe flip flop

Spoznajte različne vrste pretvorbe flip flop

V elektroniki je natikač elektronsko vezje in se imenuje tudi zapah. Natikači so sestavljeni iz dveh stabilnih stanj, ki se uporabljata za shranjevanje podatkov. To so osnovni gradniki a digitalni elektronski sistem ki se uporabljajo v različnih sistemih, kot so komunikacije, računalniki itd. Osnovno flip flop lahko uporabimo za izdelavo križno povezanih invertirnih elementov, kot so invertirana vrata, FET-ji, BJT-ji, pretvorniki, vakuumske cevi. Pretvorbo ene vrste flip flopa v drugo lahko izvedemo z uporabo kombinacijskega logičnega vezja. Če je na primer potreben JK flip flop, se i / ps dodeli kombinacijskemu krogu, o / p kombinacijskega vezja pa i / ps dejanskemu flip-flopu. Zato je o / p dejanskega flip-flopa o / p zahtevanega flip-flopa. V tem članku bomo obravnavali različne pretvorbe flip flopa.Pretvorba flip flop

Pretvorba flip flop

Pretvorba flip flop

Glavni namen pretvorbe flip flopa je pretvoriti flip flop v želeni flip flop tipa B z uporabo neke logike pretvorbe. Pretvorbe flip flopa so razvrščene v različne vrste, ki so


  • Pretvorba SR-FF v JK-FF
  • Pretvorba JK-FF v SR-FF
  • Pretvorba SR-FF v D-FF
  • Pretvorba D-FF v SR-FF
  • Pretvorba JK-FF v T-FF
  • Pretvorba JK-FF v D-FF
  • Pretvorba D-FF v JK-FF

Pretvorba SR-flip Flop v JK-Flip Flop

V JK-flipflopu sta j in k podana kot zunanja i / ps do S in R v SR-flip flopu. Tu sta oba S & R o / ps kombinacijskega vezja. Tabele resnic pretvorb flip flopa so prikazane spodaj. Trenutno stanje je označeno s Qp & Qp + 1 je naslednje stanje, ki ga najdemo, ko uporabimo J & K i / ps.

Pretvorba SR-FF v JK-FF

Pretvorba SR-FF v JK-FFObstaja osem možnih kombinacij za dve i / ps J in K. Za vsako kombinacijo J, K in Qp se najdejo enakovredna stanja Qp + 1. Qp + 1 preprosto priporoča prihodnje vrednosti, ki jih bo JK flip flop našel po pomembnosti Qp. Nato tabelo končamo tako, da obvezno dobimo vrednosti S & R, da dobimo vsak Qp + 1 iz enakovrednega Qp. To pomeni, da sta vrednosti S in R obvezni za spremembo stanja flip flopa iz Qp v Qp + 1

Pretvorba JK-flip Flop v SR-Flip Flop

Pretvorba JK-FF v SR-FF je v nasprotju s SR-FF v JK-FF. Tu bodo S & R zunanji i / ps do J & K, kar je prikazano v spodnjem logičnem diagramu, J & K pa bo o / ps kombinacijskega vezja. Vrednosti J in K je torej treba pridobiti glede na S, R & Qp. Logični diagram je prikazan spodaj. Tabelo pretvorbe za flip flop zapišemo v obliki S, R, Qp, Qp + 1, J in K. Za dva i / ps S in R. je možnih osem kombinacij

Pretvorba JK-FF v SR-FF

Pretvorba JK-FF v SR-FF

Za vsako kombinacijo se najdejo enakovredni Qp + 1 o / p. O / p za kombinacije S = R = 1 niso sprejemljivi za SR-FF. Zato se štejejo o / p kot neveljavne, vrednosti J & K pa kot 'vseeno'.


Pretvorba SR-flip Flop v D-Flip Flop

Kot je prikazano na spodnji sliki, so dejanski vhodi flip flopa S & R, kjer je D zunanji i / p. Spodaj so podane štiri kombinacije S&R v smislu D in Qp, pretvorbena tabela, logični diagram in Karnaughov zemljevid.

Pretvorba SR-FF v D-FF

Pretvorba SR-FF v D-FF

Pretvorba D-flip Flop v SR-Flip Flop

Pri tej vrsti pretvorbe je D dejanski i / p flip flopa, kjer sta S & R zunanji i / p. Iz zunanjih i / ps S, R & Qp je dobljenih osem možnih kombinacij. Ker pa je kombinacija S = R = 1 nesprejemljiva, se vrednosti D in Qp + 1 jemljeta kot »vseeno«. Logični diagram D-FF v SR-FF prikazuje pretvorbo iz D-FF v SR-FF, Karnaughov zemljevid za D v smislu S, R & Qp pa je spodaj.

Pretvorba D-FF v SR-FF

Pretvorba D-FF v SR-FF

Pretvorba JK-flip Flop v T-Flip Flop

Pri tej vrsti pretvorbe sta J & k dejanski i / ps flip flopa, kjer se K šteje za zunanji i / p. T, Qp, J & K ustvarijo štiri kombinacije, ki so izražene kot T & Qp. Karnaughov zemljevid, logični diagram in pretvorbena tabela so navedeni spodaj.

Pretvorba JK-FF v T-FF

Pretvorba JK-FF v T-FF

Pretvorba JK-flip Flop v D-Flip Flop

Pri tej vrsti pretvorbe flip flopa so J&K dejanski vhodi, kjer je D zunanji vhod flip flopa. Štiri kombinacije flip flopa bodo narejene z uporabo D & Qp in v smislu teh dveh sta izražena J&K. Pretvorbena tabela s štirimi kombinacijami, logičnim diagramom pretvorbe JK-FF v D-FF in Zemljevid Karnaugh za J & K v smislu D & so prikazani spodaj.

Pretvorba JK-FF v D-FF

Pretvorba JK-FF v D-FF

Pretvorba D-flip Flop v JK-Flip Flop

Pri tej vrsti pretvorbe flip flopa sta J & K zunanji i / ps flip flopa, kjer je D dejanski vhod. Osem kombinacij lahko naredimo z uporabo J, K in Qp, ki je prikazano v spodnji pretvorbeni tabeli. D je navedeno v smislu J, K & Qp. Karnaughov zemljevid D v smislu J, K & Qp, pretvorbena tabela in logični diagram od D-FF do JK-FF je prikazan spodaj.

Pretvorba D-FF v JK-FF

Pretvorba D-FF v JK-FF

Gre torej za različne vrste pretvorb flip flopa, ki vključujejo SR-FF v JK-FF, JK-FF v SR-FF, SR-FF v D-FF, D-FF v SR-FF, JK-FF do T-FF, JK-FF do D-FF in D-FF do JK-FF. Upamo, da ste bolje razumeli ta koncept. Poleg tega se pojavijo kakršni koli dvomi glede uporabe natikačev oz elektronski projekti prosimo, dajte svoje povratne informacije s komentarjem v spodnjem oddelku za komentarje. Tukaj je vprašanje za vas, kakšne so aplikacije japonk?