Sistemi za nadzor gospodinjskih aparatov s telefoni in RF daljinci

Sistemi za nadzor gospodinjskih aparatov s telefoni in RF daljinci

Ste kdaj pomislili, kako bi bilo nadzorovati gospodinjske aparate samo s klicem s stacionarnega telefona, daljinskega upravljalnika ali pametnega telefona? Super, kajne?No, to je mogoče. Namesto da vsakič zapravite svoj čas in energijo z ročnim vklopom in izklopom tovora, si lahko olajšate delo, tako da na stacionarnem telefonu pokličete zahtevano številko in v skladu s tem nadzirate določeno napravo. Za nadzor gospodinjskih aparatov lahko preprosto uporabite tudi daljinski upravljalnik. Lahko celo pritisnete gumb na pametnem telefonu in nadzorujete gospodinjske aparate


1. Nadzor gospodinjskih aparatov s stacionarnim telefonom

Osnovno načelo vključuje dvofrekvenčno večkratno frekvenco. Vključuje generiranje sinusnega vala z visokimi in nizkimi frekvencami za vsako številko, pritisnjeno na tipkovnici telefona. Z drugimi besedami, vsako decimalno število ali številko predstavlja linearno seštevanje frekvenc. Frekvence na strani stolpca so visoke frekvence, medtem ko so frekvence na strani vrstice nizke frekvence.

Tako se za vsako pritisnjeno številko ustvari sinusni signal z dvofrekvenco. Ta signal se dekodira, da se dobi ustrezen ekvivalent BCD z uporabo DTMF dekodirnika. Ta signal BCD se ponovno dekodira z uporabo Demultiplexerja, dobljeni signal pa se obrne in nato zapahne za pogon ustreznega releja.

Delovni primer, ki prikazuje nadzor nad domačimi napravami z uporabo DTMF

Sistem je mogoče razviti z uporabo naslednjih komponent:  • Stacionarni telefon.
  • Dekoder DTMF
  • Demultiplexer
  • Dva pretvornika
  • Število zapahov, ki ustrezajo vsakemu releju (za vsako obremenitev)

Delovanje sistema

Celoten sistem deluje na tem, da klicanje številke 0 poveže telefonsko linijo z načinom delovanja aparata. Ko je poklicano 0, ustrezni signal dekodira DTMF v ustrezno kodo BCD. Ta BCD koda se nadalje demultipleksira, da se doseže napetost visoke ravni na ustreznem izhodu Demultiplexerja. Signal s tega izhoda se nato obrne in uporabi na ustreznem flip flopu. Visoki izhodni signal na flip flopu ustrezno napaja rele. Ta rele je sestavljen iz dveh preklopnih kontaktov. Ko je prvi CO povezan z NO kontaktom, tok teče skozi upor, ki odklopi telefonsko linijo od glavne povezave.


Blok diagram prikazuje nadzor gospodinjskih aparatov s telefonom

Blok diagram prikazuje nadzor gospodinjskih aparatov s telefonom

Drugi časovnik se uporablja za generiranje tona 3KHz, ki prikazuje količino telefona, ki deluje v modelu naprave.

Za vsako številko, pritisnjeno na telefon (razen 0), je postopek enak. t.j. dekoder ustvari ustrezen BCD izhod za število, ki je dano Demultiplexerju. Demultiplexer generira nizko logični signal na ustreznem izhodu (decimalno število, enakovredno številki BCD), ta nizko logični signal pa se nato obrne, da se zaskoči z D flip flopom. Rele, povezan z ustreznim flip flopom, se napaja in s tem poveže priključeno obremenitev v stanje.

2. Nadzor gospodinjskih aparatov z RF daljinskim upravljalnikom

Osnovno načelo vključuje prenos ustreznih signalov s pritiskom na želeni gumb in nato sprejemanje teh signalov za ustrezno obremenitev. Tu uporabljena komunikacijska tehnika je RF ali radiofrekvenčna komunikacija.

BLOK DIJAGRAM ZA ODDAJNIK

BLOK DIJAGRAM ZA ODDAJNIK

Blok diagram za sprejemnik

Blok diagram za sprejemnik

Delovanje sistema

Celoten sistem je razdeljen na dva dela

  • Enota oddajnika - Vhodni ukazi s tipk se dajo mikrokrmilniku, ki ukaze ustrezno pretvori v binarne podatke in ti podatki se kodirajo in prenašajo prek RF modula.
  • Sprejemna enota - Ukazi so sprejeti in dekodirani ter predani mikrokrmilniku, da ustrezno nadzoruje preklapljanje bremen.

Sistem vključuje nadzor 4 obremenitev. Na strani oddajnika so štiri tipke, ki ustrezajo vsaki obremenitvi. Ko pritisnete eno od tipk, mikrokrmilnik ob prejemu visokega impulza od gumba pretvori to število v binarne podatke. Ti vzporedni binarni podatki se nato dajo kodirniku. Dajalnik pretvori te vzporedne podatke v serijsko obliko. Ti zaporedno kodirani podatki se zdaj modulirajo in prenašajo z RF modulom.

Na sprejemnem koncu RF modul demodulira prejeti signal in ga pošlje v dekoder. Dekoder dekodira ta signal, da dobi izvirne binarne podatke. Mikrokrmilnik je programiran za pretvorbo teh binarnih podatkov v decimalno število. Optoizolator, priključen na ustrezno obremenitev, prejme nizek logični signal od mikrokrmilnika in sproži TRIAC. TRIAC zdaj omogoča napajanje tovora z izmeničnim tokom in obremenitev se vklopi.

3. Nadzor gospodinjskih aparatov s pomočjo pametnega telefona

Pametni telefon z zaslonom na dotik lahko uporabite za nadzor preklapljanja bremen. Pametni telefon se uporablja za komunikacijo z napravo Bluetooth, zato lahko nadzorna enota ob sprejemu ukazov nadzoruje preklapljanje bremen.

Nadzor gospodinjskih aparatov s pametnim telefonom

Nadzor gospodinjskih aparatov s pametnim telefonom

Celoten sistem je sestavljen iz dveh delov - oddajnika in sprejemnika. Oddajnik je pametni telefon s programsko opremo Android. Programsko programsko opremo, ki temelji na tehnologiji Bluetooth, lahko v telefon brezplačno naložite z znaki, ki lahko komunicirajo z napravo Bluetooth.

Tu je aplikacija grafični uporabniški vmesnik, zasnovan na zaslonu na dotik, kjer so gumbi zasnovani za nadzor vklopa in izklopa vsake obremenitve in vseh obremenitev skupaj.

Na sprejemniku je naprava Bluetooth povezana z mikrokrmilnikom, tako da se podatki, ki jih naprava prejme, pošljejo v mikrokrmilnik. Na podlagi prejetih podatkov mikrokrmilnik ustrezno odda signal gonilniku releja, ustrezni rele pa se vklopi za vklop obremenitve.

Tu lahko z aplikacijo na pametnem telefonu vklopimo katero koli določeno obremenitev, jo izklopimo ali vklopimo ali izklopimo vse obremenitve skupaj.