Oblikovanje števca tipa ADC

Oblikovanje števca tipa ADC

V elektroniki izraz ' analogno v digitalno pretvorbo 'Lahko označimo z ADC, A / D ali A do D. To je ena vrsta sistema, ki se uporablja za pretvorbo analognega signala v digitalni signal. A / D lahko daje tudi nedostopno dimenzijo, kot je elektronska naprava, ki spremeni analogni i / p tok ali napetost v digitalno številko, ki predstavlja velikost napetosti ali toka. Običajno je digitalni o / p dopolnilno binarno število 2, ki je relativno na i / p, obstajajo pa tudi druge možnosti. Obstajajo številne arhitekture ADC, vendar so bili nekateri specifični ADC implementirani kot IC (integrirana vezja) zaradi zapletenosti in zahteve po natančno usklajenih komponentah. A digitalno-analogni pretvornik (DAC) izvaja obratno funkcijo, pretvori digitalni signal v analogni signal. Različni tipi ADC so na voljo v različnih hitrostih, vmesnikih in natančnosti, in sicer Flash tip ADC, števec ADC, sigma-delta ADC in zaporedni približevalni ADC.Kaj je števec ADC?

Tip števca ADC lahko definiramo kot , je osnovni tip ADC, ki je znan tudi kot približevalni stopniščni ADC ali rampa tipa ADC. Shema vezja števca tipa ADC je prikazana spodaj. Shema vezja števca ADC je lahko zgrajena z N-bitnim števcem, digitalno-analognim pretvornikom in op-amp primerjalnik .


Števec ADC

Števec ADCDelovanje ADC števca

N-bitni števec ustvari n-bitni digitalni o / p, ki je podan kot i / p digitalno-analognemu vezju (DAC). Analogni izhod, enakovreden digitalnemu i / p iz DAC, je s primerjalnikom op-amp v nasprotju z analogno napetostjo i / p. To Integrirano vezje ovrednoti dve napetosti in če je proizvedena napetost DAC nizka, odda N-bitnemu števcu visok impulz kot impulz CLK za dvig števca.

Delovanje ADC števca

Delovanje ADC števcaPodoben postopek se bo nadaljeval, dokler izhod DAC ne bo enak analogni napetosti i / p, nato pa ustvari nizek CLK impulz in daje tudi jasen signal števcu in signal obremenitve shrambe. Tu shramba upor se uporablja za shranite ustrezne digitalne bite. Te digitalne vrednosti se z majhno napako močno ujemajo z vrednostmi analognega vhoda.

Za vsak interval vzorčenja izhod DAC sledi vzpenjači, tako da je poimenovana kot ADC vrste digitalne rampe. In ta klančina se zdi kot stopnišče za vsak moment vzorčenja, tako da je poimenovana tudi kot približek stopnišča ADC.

Obrazci valov ADC števca

Valne oblike ADC števca

Čas pretvorbe ADC števca

Čas pretvorbe ADC je čas, potreben za spremembo vhodne vzorčene analogne cene na digitalno vrednost. Tu je največ pretvorb visoke i / p napetosti za N-bitni ADC impulzov CLK, ki so potrebni števcu za izračun njegove največje vrednosti štetja. Torej


Pretvorbo ADC števca lahko izvedemo s to formulo, to je = (2N-1) T

Kjer je „T“ časovno obdobje impulza CLK.

Če je N = 3 bitov, je Tmax = 7T.

Z ogledom zgornjega časa menjave števca tipa ADC je dokazano, da mora biti faza vzorčenja števca tipa ADC takšna, kot je prikazano spodaj.

Ts> = (2N-1) T

Prednosti ADC števca

  • Števec ADC je zelo enostaven za razumevanje in tudi upravljanje.
  • Zasnova ADC števca je manj zapletena, zato so tudi stroški manjši

Slabosti ADC števca

  • Hitrost je manjša, saj se mora števec vsakič začeti od nič.
  • Če se naslednji i / p vzorči pred zaključkom enega postopka, lahko pride do konfliktov.

Gre torej za števec tipa AD, njegove prednosti in slabosti. Upamo, da ste bolje razumeli ta koncept. Poleg tega v primeru kakršnih koli dvomov glede tega koncepta ali izvedbe kakršnih koli električnih projektov dajte svoje dragocene predloge s komentarjem v spodnjem oddelku za komentarje. Tukaj je vprašanje za vas, kakšna je funkcija števca tipa ADC?